banner terrassa

LogoProcesEleccio Web petita

Cazorla Calderón, Maria Isabel

Isabel Cazorla

Sindicatura Líquida: Per ser flexible, accesible, transparent i en constant evolució per arribar a tothom

Projecte

Enllaç

Entitats que hi donen suport

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: direcciosgogov@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::