banner terrassa

LogoProcesEleccio Web petita

Recollida de suports a les candidatures a la figura del Síndic/a de Greuges de Terrassa

Aquest procés d’elecció i nomenament està regulat al Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa, que va entrar en vigor l’11 d’octubre de 2016.

Qui, quan i com?

  • El termini de recollida de suports és del 28 de novembre al 11 de desembre de 2016 a través d’aquesta web o en persona, fins al 9 de desembre a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Plaça Didó.
  • Hi poden prendre part els ciutadans i les ciutadanes empadronats a la ciutat que siguin majors de 16 anys.
  • Abans de donar suport a la candidatura es verificarà la teva identitat al Padró municipal.
  • Cada ciutadà o ciutadana pot donar suport a una única candidatura.

Un cop efectuat el recompte de vots obtinguts per cada candidatura, l'alcalde de Terrassa, tenint en compte el resultat de la consulta ciutadana i prèvia valoració de la Junta de Portaveus, sotmetrà al Ple Municipal l'elecció del candidat o candidata al càrrec.

Manual d'accés i registre (PDF, 287KB)

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: direcciosgogov@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::